top of page
Home.jpg

Soulgardens

 

 

 

Monique Vriens

Innerlijk Tuinieren - voor persoonlijke en spirituele groei.

Welkom,

Spiritualiteit is bezield leven, in connectie met de betekenis die je zelf aan het leven geeft en hoe je deze wilt uitdragen in jouw verbondenheid met het moment, met jezelf, met anderen en met de (zichtbare en onzichtbare) wereld om je heen.

Voor wie?

Voor iedereen die eigenaarschap wil pakken en verantwoordelijkheid wil nemen voor zijn/haar eigen persoonlijke groei en ontwikkeling. Voor wie dieper inzicht wil krijgen op emotioneel, lichamelijk en mentaal niveau om zijn/haar algemeen welzijn te verbeteren.

 

Dit is een aanbod dat dieper, gelaagder, vrijer en autonomer is dan het reguliere aanbod.

Voor identiteitsvragen, relatievragen, zingevingsvragen/spirituele vragen. Voor Lichamelijke, psychosomatische en psychische klachten. Als je een traumatische gebeurtenis hebt meegemaakt, en daar nog (veel) last van hebt. Overigens kunnen het ook gebeurtenissen zijn die je zelf niet (meer) precies herinnert, zoals ervaringen uit je kindertijd, de tijd dat je in de baarmoeder was of nog verder terug.

 

Voor In-Zicht in je familiegeschiedenis, in de invloeden van familie op je leven, in patronen die overgedragen worden van generatie op generatie, ook in een mogelijk verborgen geschiedenis, geheimen of familiewijsheid. Om gebeurtenissen in de familielijn de kans geven om op hun plek te vallen. Opruimen van familiegeheimen en ander oud zeer. Aandacht voor je afstamming, je missie en unfinished businesses in families.

 

In Soul journey draait het om bewust worden van wat er onbewust in je leeft en wat geleefd wil worden. Ik zie verlangens, psychosociale en lichamelijke klachten en vraagstukken als signalen van dieperliggende problemen die gehoord, gezien en gevoeld willen worden. In een sessie word je je hiervan bewust en ga je de betekenis en samenhang, die hierachter schuilgaan, begrijpen.

De kern van mijn werk is je vrij maken van oud zeer en oude ballast die in het nu hun invloed uitoefenen. Onverwerkte, pijnlijke ervaringen uit het verleden van begin tot einde doorwerken en loslaten. Verbroken verbindingen met jezelf, met anderen en met de natuur of cultuur waarin je leeft, herstellen. Beperkende overtuigingen, bewust of onbewust, loslaten door de hieraan ten grondslag liggende onverwerkte ervaringen in herbeleving alsnog af te maken, te accepteren en te integreren.

 

Het onzichtbare wordt ‘zichtbaar’ gemaakt en het ‘ongeziene’ gezien.

 

Op unieke manieren leer ik je verbinding maken tussen je waarnemend dagbewustzijn en de verborgen informatie in je onbewuste. Ik bied je ingangen om de verbinding tussen deze twee bewustzijnslagen tot stand te brengen, zodat meerdere werelden, lagen en tijdpaden samenkomen.

CONTACT
bottom of page