top of page

Gelukkig geboren

Wil je werken aan je persoonlijke en spirituele groei? Dan is een geboortereis een bijzondere ervaring die je veel op zal leveren.

 

Wie dit nu leest is al even geleden geboren. Je ziel incarneerde en ging op zoek naar ervaringen, de juiste omgeving (ouders, gezin, plek op de wereld, tijdpad etc.) nodig voor de bewustzijnsgroei.

 

Hoe je bent geboren, heeft een diepe impact op je leven. Ook de conceptie, de maanden voorafgaand aan je geboorte en de eerste periode daarna zijn van grote invloed. Zo heeft iedereen een eigen geboorteverhaal, dat meestal een heel ander verhaal is als het zwangerschaps – en bevallingsverhaal van je moeder.

 

Het is inmiddels wetenschappelijk bewezen dat de conceptie, zwangerschap en geboorte, een imprint achterlaten in de ziel. Deze afdruk heeft grote invloed op alle relatievormen in ons latere leven. De geboorte imprint bepaalt niet alleen de relatie met familieleden, partners en vrienden. Deze vroege non-verbale, emotionele en somatische imprint is ook bepalend voor de relatie met onszelf. Dit uit zich in onze fysieke en mentale gezondheid, ons werk en ons dagelijks leven.

 

Verken je eigen oorsprong en ontdek hoe jouw vroegste indrukken en ervaringen jou gevormd hebben. Hoe jouw prenatale leven én jouw ervaring van geboren worden een wezenlijk deel uitmaken van jouw werk en leven nu.

bottom of page