top of page
amanda-souza-P_y-DhlJh1Y-unsplash_edited_edited.jpg

Over mij
 

 

 

 

Achter de sluiers van de taal ligt de boodschap van de ziel.

Over mij

Monique Vriens heeft zich gespecialiseerd in vroegkinderlijk trauma (traumatische ervaringen vanaf de conceptie tot de eerste 1000 dagen), meergenerationeel trauma (traumatische ervaringen in de familielijn die niet zijn geheeld) en trauma's uit het vorig leven.

 

Zij verdiepte zich in de familiale context waarin trauma’s ontstaan en brengt overdraagbare trauma binnen families, generaties en bevolkingsgroepen aan het licht. Zij weet dan ook hardnekkige (systemische) patronen haarfijn bloot te leggen.

 

Langzaam begint het door te breken, dat het leven vóór en rondom de geboorte het meest vormend is geweest. Dat het zowel sluimert als overheerst op verschillende momenten in het hier en nu. Werken met die pre-verbale indrukken en imprints, die zo vormend zijn geweest, vraagt om een bedding en de juiste begeleiding.

 

Confronterend of met de nodige humor en altijd binnen een vertrouwde setting. Mensen ervaren haar als een prettige en toegankelijke persoonlijkheid.

 

Monique groeide de eerste 7 jaren op op een binnenvaartschip en leerde hierdoor letterlijk vanaf elk standpunt naar de wal/land te kijken. Monique komt uit een vrouwelijke lijn zieners en brengt aan het licht wat ze in de onderstroom voelt en ziet. Ze is in staat om werelden, lagen en tijdperken met elkaar te verbinden.

"Ik wil mijn enorme dankbaarheid uitspreken aan mijn ouders die mij vanaf de andere kant van de sluier behulpzaam zijn. Mama, Marij Vriens - de Bruin, medium (I.M. 7 april 2022), papa, Piet Vriens, helderziende en geestelijke raadgever (I.M. september 23 september 2014)."

Monique is al meer dan 20 jaar een zorgprofessional in zowel leidinggevende, coördinerende als uitvoerende functies in de (jeugd)hulpverlening, onderwijs, ggz en gemeente. Door haar ervaring en opleiding beschikt ze over voldoende kennis en verwerkingsmethoden en is ze multi-inzetbaar. 

Mijn missie

Mijn zielsmissie is het zielscontact in de mens te herstellen door hem of haar in contact te brengen met zijn of haar Hogere Zelf. Met mijn aanpak, die veel groter en gelaagder is dan de reguliere aanpak, draag ik bij aan het oplossen van het collectief trauma.

Mijn visie

Wijsheid kan je uit boeken halen, maar “wijs zijn” komt uit jezelf.

bottom of page