top of page
Boeddhistische monniken met paraplu's

Werkwijze
 

Geen ingewikkelde paraplu

Ieder mens is met zijn familie van herkomst verbonden, met name de (groot)ouders. Elk familiesysteem heeft een familiegeweten, zijn eigen geschiedenis, zijn eigen manier van omgaan met ingrijpende, traumatische gebeurtenissen, zijn gevoeligheden, zijn gelukkige en verdrietige momenten.

Eén ding hebben we met ons allen gemeen. Wij hebben ouders, voorouders en dus familie. Hoe je het wendt of keert daar moeten we op één of andere manier mee leven. Je kunt ze niet inruilen en zelfs als je verhuist naar de andere kant de van de wereld kun je je familie niet achterlaten. Die draag je mee in je genen en je herinneringen. Het zijn de verinnerlijkte boodschappen over hoe de wereld in elkaar zit en hoe je zelf moet zijn.

Zonder dat we er bewust van zijn, maken we deel uit van alle herinneringen en gebeurtenissen die betrekking hebben op onze familiegeschiedenis, het familiegeweten. Er kunnen trauma’s binnen het familiesysteem spelen zoals misbruik, criminaliteit, uitbuiting, abortus, emigratie, adoptie, verstoting, het (vroegtijdige) overlijden van familieleden, (echt)scheiding (meergenerationeel trauma) maar ook grotere zaken, zoals oorlog, holocaust, watersnoodramp, kolonisatie en slavernij (collectief of historisch trauma). Talloze culturen en landen kennen hun eigen historische trauma. Het is niet voelbaar of waarneembaar maar de effecten ervan zijn merkbaar. Het familiegeweten speelt zich af op een diep onbewust niveau. Zowel genetisch als energetisch overgedragen patronen dragen we als verkramping met ons mee.

Lichamelijke en psychische klachten, relatieproblemen, moeilijkheden in het gezin of in de omgang met kinderen blijken vaak hun oorsprong te hebben in onverwerkte, ingrijpende gebeurtenissen en in traumatische ervaringen die iemand als kind, of voor/tijdens zijn/haar geboorte, of als volwassene heeft gehad, of die in vorige generaties hebben plaatsgevonden. 

 

Onverwerkt (vroegkinderlijk) trauma laat sporen na die ons zelfbesef, onze autonomie, onze relaties met andere mensen en met de wereld om ons heen beïnvloeden.

In een dieptegesprek draait het om bewust worden van wat er onbewust in je leeft en wat geleefd wil worden. Ik zie verlangens, vraagstukken en psychosociale en lichamelijke klachten als signalen van dieperliggende problemen die gehoord willen worden. Jezelf hiervan bewust worden, de betekenis en samenhang die hierachter schuilgaan begrijpen. Het onzichtbare wordt ‘zichtbaar’ gemaakt en het ‘ongeziene’ gezien.

Op unieke manieren leer ik je verbinding maken tussen je waarnemend dagbewustzijn en de verborgen informatie in je onbewuste. Ik bied je ingangen om de verbinding tussen deze twee bewustzijnslagen tot stand te brengen. Zodat meerdere werelden, lagen en tijdpaden samenkomen.

bottom of page