top of page

Gelukkig geboren

Wie dit nu leest is al even geleden geboren. Je ziel incarneerde en ging op zoek naar ervaringen, de juiste omgeving (ouders, gezin, plek op de wereld, tijdpad etc.) nodig voor de bewustzijnsgroei.

 

Verken je eigen oorsprong en ontdek hoe jouw vroegste indrukken en ervaringen jou gevormd hebben. Hoe jouw prenatale leven én jouw ervaring van geboren worden een wezenlijk deel uitmaken van jouw werk en leven nu. Hoe jouw daadwerkelijke geboorte én de weg in het leven die eraan vooraf ging een reflectie en een voortzetting is van alles wat jij nu onderneemt en creëert.

 

Hoe je bent geboren, heeft een diepe impact op je leven. Ook de conceptie, de maanden voorafgaand aan je geboorte en de eerste periode daarna zijn van grote invloed. Dit zijn onze allervroegste imprints. Hierin ligt zoveel besloten. Dit is de grond waarop het latere leven zich ontvouwt.

 

Zo heeft iedereen een eigen geboorteverhaal, dat meestal een heel ander verhaal is als het zwangerschaps – en bevallingsverhaal van je moeder.

Het prenatale leven is zo onbekend en tegelijk zo belangrijk voor wie we zijn als mens. Het is inmiddels wetenschappelijk bewezen dat de conceptie, zwangerschap en geboorte, een imprint achterlaten in de ziel. Deze imprint heeft grote invloed op alle relatievormen in ons latere leven. De geboorte imprint bepaalt niet alleen de relatie met familieleden, partners en vrienden. Deze vroege non-verbale, emotionele en somatische imprint is ook bepalend voor de relatie met onszelf. Dit uit zich in onze fysieke en mentale gezondheid, ons werk en ons dagelijks leven.

 

Tijdens een geboortesessie ga je op een zachte en zelfgestuurde manier toegang vinden tot het weten van jouw lichaam en tot de ‘plek’ waar jouw allervroegste ervaringen opgeslagen liggen.

Een sessie duurt 1.5 uur.

bottom of page