top of page
Image by Jake Thacker

Meergeneratie familiesysteem

A walk in the family brings the soul back home

Ieder mens is met zijn familie van herkomst verbonden, met name de (groot)ouders. Elk familiesysteem heeft een familiegeweten, zijn eigen geschiedenis, zijn eigen manier van omgaan met ingrijpende, traumatische gebeurtenissen, zijn gevoeligheden, zijn gelukkige en verdrietige momenten.

Eén ding hebben we met ons allen gemeen. Wij hebben ouders, voorouders en dus familie. Hoe je het wendt of keert daar moeten we op één of andere manier mee leven. Je kunt ze niet inruilen en zelfs als je verhuist naar de andere kant van de wereld kun je je familie niet achterlaten. Die draag je mee in je genen en je herinneringen. Het zijn de verinnerlijkte boodschappen over hoe de wereld in elkaar zit en hoe je zelf moet zijn.

Zonder dat we er bewust van zijn, maken we deel uit van alle herinneringen en gebeurtenissen die betrekking hebben op onze familiegeschiedenis, het familiegeweten. Er kunnen trauma’s binnen het familiesysteem spelen zoals misbruik, criminaliteit, uitbuiting, abortus, emigratie, adoptie, verstoting, het (vroegtijdige) overlijden van familieleden, (echt)scheiding (meergenerationeel trauma) maar ook grotere zaken, zoals oorlog, holocaust, watersnoodramp, kolonisatie en slavernij (collectief of historisch trauma). Talloze culturen en landen kennen hun eigen historische trauma. Het is niet voelbaar of waarneembaar maar de effecten ervan zijn merkbaar. Het familiegeweten speelt zich af op een diep onbewust niveau. Zowel genetisch als energetisch overgedragen patronen dragen we als verkramping met ons mee.

Aan de hand van een krachtig visueel concept, wordt zichtbaar hoe diep de littekens kunnen zijn in zowel jouw ziel als in de ziel van de familie/generaties. Een visueel concept is geen familieopstelling waarbij het niet zozeer gaat om je plek binnen het gezin, maar vooral om of je (groot)ouders getraumatiseerd zijn en wat het effect is van die traumatisering op jou, hoe jij als kind daardoor ook weer getraumatiseerd bent.

Voor wie niet? Heb je het geloof dat het allemaal de schuld is van omstandigheden buiten je (je familie, je partner, je werkgever, de regering, de vorige therapeut, etc), dan ben ik niet de juiste persoon. 

Doortastend, intuïtief en waar nodig confronterend, begeleid ik jou tijdens je deze reis, zodat jij je in het hier en nu nog meer kunt verbinden met jezelf en de wereld om je heen.

Meergeneratie familiesysteem duurt 2 uur.

 

 

 

bottom of page